O nouă prelegere sub egida ZETO

1414

 

Joi, 5 decembrie 2019 a avut loc la sediul Facultății de Teologie Protestantă din Sibiu o prelegere cu titlul „Este aceasta drept? – O întrebare creștină adresată politicii și societății actuale”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Centrului de Teologie Evanghelică Europa de Est.

Referentul, Thomas Pitters, s-a născut în anul 1956 în Sibiu. Este teolog evanghelic, fiind actualmente membru în forul de conducere al celei mai mari organizații filantropice din Austria. Tema de gândire „dialogul între credința creștină și societatea laică” îl preocupă în prezent intensiv.

Prelegerea susținută la Sibiu a dezvoltat problematica dreptății din perspective diferite. La început referentul s-a focusat pe întrebarea „Ce este just?”. A descris câteva forme de dreptate, cum ar fi: dreptatea necesității, dreptatea productivității, la fel și dreptatea distributivă și relația acestor concepte cu dreptul juridic.

În a doua parte, prelegerea s-a îndreptat către problematica specială a dreptății sociale. După o trecere în revistă a istoriei filozofiei sociale, vorbitorul s-a concentrat pe diferențierea între liberalism și neoliberalism. Totodată s-a făcut referire la situația actuală în Europa și la cazuri specifice, locale.

În a treia parte accentul s-a pus pe dreptatea divină, văzută ca o antiteză la spiritul veacului. S-au analizat aspectele ce țin de Sfânta Scriptură și de Reformă, dimensiunea ecumenică și religioasă asupra dreptății rămânând importante.

În partea finală s-a constatat nevoia imperativă a unui dialog între Biserică șo societate pe teme sociale. S-a menționat documentul „Oekumenische Sozialwork” („Teze Ecumenice sociale”).