Scurt portret

 

Centrul de Cercetare Ecumenică (CCES) este un institut de cercetare al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu înființat în anul 2005 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” și Departamentul de Teologie Protestantă.

Scopul CCES este de a promova în România o teologie deschisă pentru ecumenism. Acest lucru se dorește a fi realizat prin:

  • sprijinirea inițiativelor ecumenice ale Bisericilor
  • derularea de proiecte de cercetare
  • formarea unei infrastructuri în cercetarea ecumenică
  • promovarea receptării în România a dialogurilor ecumenice internaționale
  • publicații

CCES este condus de câte un reprezentant al celor două facultăți. Secretariatul științific este format din angajații, doctoranzii și voluntarii CCES.

Teologii evanghelici și otodocși colaborează în cadrul a patru domenii de cercetare: dialogul ecumenic, istoria Bisericii, religie și societate, dialog interreligios.

CCES colaborează cu diverși parteneri externi. Un contract mai amplu de colaborare este contractul cu Facultatea de Teologie Evanghelică din Tübingen.

Sediul CCES se află în Casa de Cultură şi Dialog “Friedrich Teutsch”, o instituţie a Bisericii Evanghelice C.A. în România.

Adresa: Str. Mitropoliei 30, 550179 Sibiu

Program Biblioteca Ecumenică:
Luni-Joi: 12.00 – 15.00

Program Biblioteca Teologie:
Luni-Joi: 11.00 – 16.00

 

Echipa
Prof. Stefan Tobler
Co-Director al Centrului de Cercetare Ecumenică
Director de proiect DDIC
Dialogul ecumenic între tradiția ortodoxă și cea evanghelică
Concepțiile despre trinitate – cheie de ințelegere a realității Spritualitate (credință trăită) și teologie Drepturile omului în dezbaterile ecumenice
Prof. Aurel Pavel
Co-Director al Centrului de Cercetare Ecumenică
Misiologie si ecumenism
Studiul Vechiului Testament

 

 

Drd.Antoaneta SABĂU
Cercetător științific
Coordonatoare a Programului de Burse Andrei Scrima
Management proiecte
Membră a proiectului de cercetare DDIC
Membră a redacției Review of Ecumenical Studies, Studia Oecumenica, Documenta Oecumenica
Rotraut BARTH
Administratoare a Asociației Studia Oecumenica Coordonatoare a redacției Review of Ecumenical Studies
Coordonatoare conferințe CCES

 

 

Dr. Alexandru IONIȚĂ

Cercetător științific
Coordonator al Semestrului Ecumenic
Membru al proiectului de cercetare DDIC
Membru al redacției Review of Ecumenical StudiesStudia OecumenicaDocumenta Oecumenica

Dr. Radu GÂRBACEA
Coordonator al Bibliotecii CCES
Membru al proiectului de cercetare DDIC
Membru al redacției Review of Ecumenical Studies, Studia Oecumenica, Documenta Oecumenica

 

Dr. Alexandru-Marius CRIȘAN
Cercetător științific
Ecumenism. Coordonator InfoEcum
Membru al proiectului de cercetare DDIC
Membru al redacției Review of Ecumenical Studies

 

Dr. Sebastian MATEIESCU
Cercetător științific
Filosofie
Semestrul Ecumenic
Membru al redacției Review of Ecumenical Studies

 

Dr. Florian CĂLIAN
Cercetător științific
Filosofie
Semestrul Ecumenic
Membru al redacției Review of Ecumenical Studies

 

Dan KOSKI
Administrative Officer

 

 

 

Dr. Ramona BESOIU  
Coordonatoare a cursului de limba germana

 

 

Maria CRUCEAT
Consultant IT