Scurt portret

Echipa Centrului derulează proiecte de cercetare fundamentală și aplicată, precum și activități aferente diseminării rezultatelor acestor cercetări în publicațiile Centrului (Review of Ecumenical StudiesDocumenta OecumenicaStudia Oecumenica) sau în alte publicații științifice relevante. O parte a eforturilor Centrului sunt direcționate în activități de formare pentru tineri cercetători – cum sunt cursurile cu focus ecumenic (Semestrul Ecumenic), cursurile de limbi sursă (Școala de limbi clasice și orientale Dan Slușanschi), precum și de filosofie și teologie.

În acest sens și pentru valorificarea și redefinirea constantă a tematicilor abordate și a metodelor de cercetare alese, Centrul se angajează la crearea și consolidarea unui forum academic specific, prin organizarea de conferințe, ateliere și seminarii de cercetare, prin parteneriatele încheiate cu instituții academice complementare, prin colaborările deschise de periodicele sale și proiectele de cercetare pe care le inițiază, precum și prin susținerea unor stagii de cercetare la Centru pentru cercetători invitați (Programul de Burse Andrei Scrima).

 

 

Contact

Sediul CCES se află în Casa de Cultură şi Dialog “Friedrich Teutsch.”

Str. Mitropoliei 30, 550179 Sibiu

0269223522

cces@ecum.ro

Program Biblioteca Ecumenică:

Luni-Joi: 12.00 – 15.00

 

 

 

Echipa

Prof. Stefan Andreas TOBLER
Director al Centrului de Cercetare Ecumenică
Director de proiect DDIC
Dialogul ecumenic între tradiția ortodoxă și cea evanghelică
Concepțiile despre trinitate – cheie de ințelegere a realității Spritualitate (credință trăită) și teologie Drepturile omului în dezbaterile ecumenice

 

Drd.Antoaneta SABĂU
Cercetător științific
DS School for Classical and Oriental Languages
Management proiecte
Membră a proiectului de cercetare DDIC
Membră a redacției Review of Ecumenical Studies, Studia Oecumenica, Documenta Oecumenica

 

 

Rotraut BARTH
Director Executiv al Asociației Studia Oecumenica
Redactor Coordonator Review of Ecumenical Studies
Coordonator conferințe CCES

 

 

 

Dr. Florian George CĂLIAN
Cercetător științific
Coordonator al Programului de Burse „Andrei Scrima”
Filosofie și Studii Religioase
DS School for Classical and Oriental Languages
Semestrul Ecumenic
Membru al redacției Review of Ecumenical Studies

 

Dr. Alexandru-Marius CRIȘAN
Cercetător științific
Ecumenism. Coordonator InfoEcum
Membru al redacției Review of Ecumenical Studies

 

 

 

Dr. Alexandru IONIȚĂ

Cercetător științific
Coordonator al Semestrului Ecumenic
Membru al proiectului de cercetare DDIC
Membru al redacției Review of Ecumenical StudiesStudia OecumenicaDocumenta Oecumenica

 

 

 

 

Dr. Sebastian MATEIESCU
Cercetător științific
Filosofie
Semestrul Ecumenic
Membru al redacției Review of Ecumenical Studies