Scurt portret

 

Centrul de Cercetare Ecumenică (CCES) este un institut de cercetare al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu înființat în anul 2005 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” și Departamentul de Teologie Protestantă.

Scopul CCES este de a promova în România o teologie deschisă pentru ecumenism. Acest lucru se dorește a fi realizat prin:

  • sprijinirea inițiativelor ecumenice ale Bisericilor
  • derularea de proiecte de cercetare
  • formarea unei infrastructuri în cercetarea ecumenică
  • promovarea receptării în România a dialogurilor ecumenice internaționale
  • publicații

CCES este condus de câte un reprezentant al celor două facultăți. Secretariatul științific este format din angajații, doctoranzii și voluntarii CCES.

Teologii evanghelici și otodocși colaborează în cadrul a patru domenii de cercetare: dialogul ecumenic, istoria Bisericii, religie și societate, dialog interreligios.

CCES colaborează cu diverși parteneri externi. Un contract mai amplu de colaborare este contractul cu Facultatea de Teologie Evanghelică din Tübingen.

Finanțarea CCES are loc prin mijloace de la colaboratori din România și străinătate.

Sediul și adresa

Sediul CCES cu bibliotecă, secretariat şi sală de seminar, precum şi redacţia revistei RES se află în Casa de Cultură şi Dialog “Friedrich Teutsch”, o instituţie a Bisericii Evanghelice C.A. în România.

Adresa: Str. Mitropoliei 30, 550179 Sibiu

Program Secretariat:
Luni-Vineri: 09.00 – 16.00

Program Biblioteca Ecumenică:
Luni-Joi: 12.00 – 15.00

Echipa

Dr. Alexandru IONIȚĂ
Domenii de activitate:

Publicații
Proiecte
Semestrul Ecumenic
Membru redacția RES

 

 

Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI
Domenii de activitate:

Redactor șef RES
Proiecte
Semestrul Ecumenic

 

 

Rotraut BARTH
Domenii de activitate:

Redacție RES
Administrator Asociația Studia Oecumenica
Organizare conferințe

 

 

Antoaneta SABĂU

Domenii de activitate:

Management proiecte
Traduceri
Public Relations
Redacție RES

Ramona BESOIU  
Domenii de activitate:

Coordonatoare a cursului de limba germana

 

 

 

Radu GÂRBACEA
Domenii de activitate:

Biblioteca Ecumenică

 

 

Doctoranzi

Mocanu Ciprian

Domeniu: teologie
Tema:
Finanţare:
Perioada:

 

 

Curtean Maria

Domeniu: teologie
Tema:
Finanţare:
Perioada: