(foto credit: Washington Theological Consortium)

 

În cadrul competiției 2020 a granturilor de excelență Hasso-Plattner. dl. prof. Stefan Tobler a câștigat finanțare pentru proiectul Teologia mistică în dialogul islamo-creștin: Chiara Lubich, Andrei Scrima și autori clasici din cultura persană și arabă. Editor, traducător și hermeneut al operei Chiarei Lubich, prof. Tobler își propune prin acest proiect de cercetare să identifice și să analizeze cazuri de mistici care, deși își trăiesc într-un mod radical credința, nu ajung la o radicalizare a discursului lor religios, în felul în care vorbim astăzi despre radicalizare și fundamentalism religios. Dimpotrivă, trăirea autentică a credinței le prilejuiește o deschidere expresă față de celălalt. Cităm mai jos rezumatul proiectului:

 

Religiile – mai ales prin concurența dintre islam și creștinism – joacă un rol important în multe conflicte contemporane. Căi posibile de rezolvare a conflictelor trebuie căutate la mai multe nivele, iar una dintre acestea este dialogul dintre tradițiile religioase. Dar dialogul poate fi eficient doar dacă convingerea religiilor că dețin adevărul nu este eludată. Un tip de expresie religioasă care nu ține de fundamentalismul religios, ci care combină atât legătura puternică cu tradiția, cât și deschiderea autentică pentru dialog, este mistica. Islamul are o tradiție lungă de scrieri mistice (Rumi, ‘Attar, Ibn ‘Arabi), care au o influență deosebită în curentele sufi. Scrieri creștine ale gânditorilor mistici (André Scrima) și cu o spiritualitate mistică (Chiara Lubich) sunt posibile punți de dialog islamo-creștin. Proiectul de față va analiza pentru prima oară scrierile autorilor menționați mai sus din perspectiva temelor care sunt de obicei punctele de disensiune în dialogul islamo-creștin – e. g. imaginea lui Dumnezeu în teologia crucificării, trinitatea versus imaginea monoteistă a divinității islamice. O echipă de cercetători creștini și musulmani va aborda această cercetare, astfel încât dialogul islamo-creștin va fi nu doar tema de cercetare, dar și parte din metoda proiectului în sine. Această întreprindere va facilita identificarea elementelor constitutive ale reprezentării lui Dumnezeu în texte mistice islamice și creștine care încurajează dialogul interreligios.

 

Mystical Theology in the Muslim-Christian Dialogue: Chiara Lubich, Andrei Scrima and Classical Persian and Arab 

 

Religions – and especially through the competition between Islam and Christianity – play an important part in many current conflicts. Possible means for conflict resolution must be pursued on many levels, and one of them is the dialogue between religious traditions, but this dialogue can be successful only if it takes religious experiences seriously in their claim to truth. One form of religious expression, that is not of a fundamentalist type, but combines a strong connection to one’s own tradition with genuine openness to dialogue is mysticism. Islam has a long tradition of mystical writings (Rumi, ‘Attar, Ibn ‘Arabi), which play a special role in Sufism. Christian writings of mystical thinkers (André Scrima) and with a mystical spirituality (Chiara Lubich) are possible bridges for the Christian-Islamic dialogue. This project will analyze for the first time the writings of the aforementioned authors in light of themes that are usually points of dissention in the Islamic-Christian dialogue – such as the image of God in the crucifixion, the trinity versus the strong monotheistic Islamic godhead. This analysis will be led by a team of interreligious scholars, making thus Islamic-Christian dialogue not only a research topic, but part of the research method of the project itself. This unprecedented research will enable the identification of mystical elements of the representation of God that facilitate inter-faith dialogue, rather than hinder it.