În derulare

Dialogul iudeo-creştin în secolul xx între toleranţă religioasă şi antisemitism: documente, interpretări şi perspective în spaţiul creştin orthodox

 

Proiect finantat de UEFISCDI (PN-III-P4-ID-PCE-2016-0699)

Director de proiect: Stefan Tobler

Membrii echipei de cercetare: Stefan Tobler, Alexandru Ioniță, Alina Pătru, Radu Gârbacea, Antoaneta Sabău, Marian Pătru

Abstract proiect

Anti-semitismul s-a dovedit de-a lungul timpului un indicator fidel al mișcărilor politice care periclitează drepturile omului, toleranța și libertatea, specifice tradiției apusene. Complexitatea factorilor care au întreținut și alimentat tendințele antisemite au fost de multe ori texte religioase creștine. În timp ce în vestul Europei atitudinea față de iudaism s-a schimbat după al doilea război mondial, prin declarațiile oficiale ale bisericii catolice sau ale protestantismului, în sfera creștin-ortodoxă subiectele anti-iudaice nu s-au discutat încă oficial. Acuzația de deicid, susținerea că Biserica este noul  și adevăratul Israel, precum și alte acuzații  împotriva „iudeilor”, tipice perioadei patristice și medievale, sunt însă păstrate și folosite până azi în cultul creștin-ortodox. Proiectul de față abordează problematica imnelor liturgice cu conținut anti-iudaic, din perspectiva schimbărilor recente în dialogul dintre cele două religii. Proiectul va contribui într-o primă etapă la receptarea documentelor dialogului iudeo-creștin în secolul XX în privința reînnoirii relațiilor reciproce, prin traducerea acestor documente în limba română (publicație plănuită în seria Studia Oecumenica). O atenție specială va fi acordată dialogului iudeo-creștin din perspectivă ortodoxă care nu este încă disponibil în formă tipărită în totalitate. A doua etapă a proiectului va evalua dintr-o perspectivă istorico-critică o selecție de imne liturgice cu caracter anti-iudaic. O conferință internațională va fi organizată ca forum de evaluare și discutare a concluziilor proiectului, trasând linii directive pentru o relație reînnoită între creștinism și ortodoxie, din perspectivă creștin ortodoxă. Proiectul va face astfel posibil un dialog nou, mai autentic, între iudaism și creștinismul ortodox, consolidându-i relevanța socială.

Mai multe informații aici