Biserici membre, istorie, obiective

AIDRom a fost fondată în 1991 cu sprijinul Consiliului Mondial al Bisericilor. Asociaţia îşi propune să promoveze colaborarea Bisericilor în domeniul ajutorului umanitar şi al educaţiei şi să dezvolte dialogul ecumenic.

AIDRom este sprijinită financiar de organizaţii internaţionale, bisericeşti şi de stat, cum ar fi: Swedish International Development Agency, Church of Sweden, Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS), World Council of Churches, Conference of European Churches, Diakonisches Werk, Brot für die Welt, Guvernul German, UNICEF, u.a.

Biserici membre:
Biserica Ortodoxă Română
Biserica Reformată din România
Biserica Evanghelică C.A. din România
Biserica Evanghelic-Luterană din România
Biserica Armeană din România

 

Domeniile în care AIDRom este activă:

Biserică şi Ecumenism
 • Promovarea dialogului teologic şi ecumenic între bisericile din România
 • Dezvoltarea cooperării între bisericile din România
Diaconie
 • Programe de întrajutorare pentru familie, bătrâni, femei, tineri, persoane cu handicap, copii străzii
 • Sprijinirea bisericilor de a-şi dezvolta propriile infrastructuri sociale
 • Promovarea dreptăţii sociale şi a drepturilor omului
 • Dezvoltarea unei conştiinţe publice privind drepturile religioase ale fiecăruia şi egalitatea de şanse
 • Lupta împotriva discriminării

Protecţia mediului, Ajutor în caz de calamităţi şi dezastre naturale

AIDRom este operativă prin:

 • Finanţare de proiecte
 • Consiliere, informare
 • Publicaţii
 • Seminarii, conferinţe
 • Colaborare cu ONG-uri
Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul AIDRom: www.aidrom.ro

 

Sediul central:
Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România—AIDRom
Str. Halmeu, nr. 12, S2, 02118, Bucureşti
Tel: +4.021.210.46.87 / 210.07.98/ 212.48.68
Fax: +4.021.210.72.55
E-mail: aidrom@gmail.com