Centrul de Studii Biblice este organizat ca unitate de cercetare stiintifica a Universitatii Babes-Bolyai.

Aria de cercetare a Centrului de Studii Biblice cuprinde:

  • Isagogia biblica, cu o atentie deosebita acordata rezultatelor cercetarii biblice contemporane;
  • Exegeza, având în vedere pe lânga cadrul hermeneutic traditional al Bisericii rezultatele cercetarii biblice internationale;
  • Teologia biblică;
  • Filologia biblica cu accent pe promovarea programelor de specializare în limbile clasice ale Bibliei;
  • Interferenta teologiei biblice cu teologia sistematica si teologia ecumenica;

Centrul de Studii Biblice reuneste in principal biblistii Facultatilor de Teologie Ortodoxa, Greco-Catolica, Romano-Catolica si Reformata ale Universitatii Babes-Bolyai.

Cercetarile desfasurate în cadrul Centrului se realizeaza în colaborare cu membrii din afara universitatii, din tara si din strainatate.

Centrul are printre membri specialisti de valoare din domeniul studiilor biblice si din domeniile conexe, si are strânse relatii cu Uniunea Biblistilor din România.
Dimensiunea internationala a activitatii constituie o prioritate a Centrului, concretizata prin cooptarea printre membri si colaboratori a unor biblisti de prestigiu din strainatate.

Centrul urmareste de asemenea integrarea activitatii masteranzilor si doctoranzilor.

Activitatea de cercetare a Centrului de Studii Biblice este caracterizata prin abordarea analitica a problematicii de specialitate, de interesul pentru caracterul interdisciplinar si de dimensiunea ecumenica, manifestata prin excluderea polemicilor doctrinale confesionale.

Cercetarea Centrului de Studii Biblice este în deplina concordanta cu orientarea cercetarii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, având în vedere interesul pentru cercetarea teologica, dimensiunea ecumenica si multiculturala.
Pe de alta parte activitatea Centrului de Studii Biblice se încadreaza in domeniul stiintelor umaniste, domeniu distinct de cercetare la nivel national si international.

Finantarea Centrului de Studii Biblice se face din resursele Universitatii Babes-Bolyai, precum si din granturi si sponsorizari obtinute de Centru.

http://cbs.ot.ubbcluj.ro/misiune.html