Săptămâna de Rugăciune pentru Unitate Creștină 2021

1781

foto credit: Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare”

Rămâneți în dragostea mea și veți aduce roade multe (Ioan 15, 5-9) 

Săptămâna de rugăciune pentru unitate creștină 2021

 

„Rămâneți în dragostea mea și veți aduce roadă multă” este tema asupra căreia Bisericile și confesiunile creștine sunt chemate să reflecteze anul acesta în timpul Săptămânii de rugăciune pentru unitate creștină, desfășurată între 18 și 25 ianuarie.

 Săptămâna de rugăciune de anul acesta este marcată de situația sanitară specială provocată de pandemia de Coronavirus.

Originile Săptămânii de Rugăciune pentru Unitate Creștină

Primele îndemnuri de rugăciune pentru unitate creștină coboară destul de mult în istorie. Ne întoarcem la anul 1740, în Scoția, unde lua naștere o mișcare de tip penticostal cu origini în America de Nord, al cărei mesaj nou era acela de a se ruga pentru și împreună cu toate Bisericile creștine. Predicatorul evanghelic Jonathan Edwards a fost cel care a propus o zi de rugăciune și de post pentru unitate creștină, pentru ca Bisericile să poate să se regăsească într-o unitate misionară. Un secol și jumătate mai târziu un Patriarh ecumenic a fost cel care a propus Bisericilor Ortodoxe surori și nu numai, să se roage pentru unitatea creștină. Este vorba despre Patriarhul Joachim al III-lea și Enciclica Sanctității Sale din anul 1920 (atragem ateția asupra unei conferințe organizate de curând despre Enciclica Patriarhului Ecumenic Joachim al III-lea de către Centrul pentru Creștinism Răsăritean și Oriental din Leuven). În 1908, Părintele Paul Wattson, fondatorul unei noi ramuri monastice de inspirație franciscă (Franciscan Friars of Atonement; Atonement=At-one-ment), supranumit și Apostol al unității creștine stabilește și celebrează la Graymoor (New York) pentru prima dată o „octavă (8 zile) de rugăciune pentru unitate”. Această practică se generalizează în decursul timpului exact așa cum își dorea fondatorul, și datorită faptului că în 1964 (anul întâlnirii istorice dintre Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Ecumenic Atenagoras) apare Decretul despre Ecumenism Unitatis Redintegratio care încurajează practica săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștină. Din anul 1968 programul de rugăciune pentru săptămâna ecumenică este elaborat de Comisia Credință și Constituție din Cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. Din 1975 însă, lecturile biblice, reflecțiile și alte texte necesare sunt elaborate ținând cont de propunerea unui grup ecumenic local din diferite țări, în fiecare an un alt grup.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitate Creștină 2021

În acest an, reflecţiile şi textele pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor au fost scrise de călugăriţe din Elveţia, membre ale unei comunităţi înfiinţată în anii ’30, care provin din diferite ţări şi tradiţii creştine, cunoscută drept Communauté de Grandchamp. Textele au fost redactate urmând trei criterii: rugăciunea, viaţa comunitară şi ospitalitatea. Tema aleasă exprimă vocaţia Bisericii pentru rugăciune, împăcare şi unitate, vocaţie reflectată şi de comunitatea din Grandchamp, fondată în Elveţia, în prima jumătate a secolului XX, de unele femei aparţinând tradiţiei creştine reformate din Elveţia francofonă, cunoscute drept Dames de Morges. Ele au redescoperit importanța tăcerii în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și a urmării practicii reculegerilor spirituale, după exemplul lui Isus care se retrăgea în locuri pustii pentru a se ruga. Cu timpul, și alte persoane s-au alăturat lor pentru a participa la reculegerile organizate cu regularitate la Grandchamp. De-a lungul anilor, Comunitatea din Grandchamp a cultivat legături puternice atât cu Comunitatea din Taizé, cât şi cu părintele Paul Couturier, o figură cheie în istoria Săptămânii de Rugăciune pentru Unitate Creștină. Întâlnirea în vederea redactării textelor din acest an a avut loc la Grandchamp, între 15 şi 18 septembrie 2019. La reuniune au participat reprezentanți ai Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi ai Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

Menționăm și textul publicat de către Cardinalul Kurt Koch, Președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor la începutul săptămânii de rugăciune ecumenică, tradus în limba română de Pr. Mihai Pătrașcu, cu titlul Sinodalitatea dintr-un punct de vedere ecumenic.

Mesajele Întâistătătorilor Bisericilor din România și broșura pentru Săptămâna de Rugăciune Ecumenică 2021

AiDRom-2021

sursa: http://www.aidrom.ro/wp-content/uploads/2015/01/AiDRom-2021.pdf

Eveniment cultural și ecumenic la Schitul Stânceni

Atragem atenția celor interesați asupra unui eveniment cultural on-line organizat de Schitul Stânceni cu ocazia încheierii Săptămânii de Rugăciune pentru unitate creștină. Conferința de la Stânceni, din ianuarie este deja o tradiție, care din păcate anul acesta se va desfășura doar on-line, însă tocmai acest aspect oferă șansa de a lua parte la eveniment mult mai ușor, fără o călătorie în județul Mureș.

Redăm mai jos programul evenimentului:

Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, între orele 1430 și 1630 (ora României)
F – 1315/ RO -1415  Primirea participanților de către pr. Adrian Lung, webmaster

Prima sesiune – Prezentare. M. Eliane (Stânceni)

F – 1330/RO – 1430 Invocarea Spiritului Sfânt, Deschidere, P.S. Cristian Crișan, episcop auxiliar al Arhiepiscopiei greco-catolice de Alba-Iulia și Făgăraș

F – 1340/ RO – 1440 Meditație la In 15,5-9, Sr Lauranne, Grandchamp (Elveția)

F – 1400/ RO – 1500  Unitatea, rodul Dragostei, Mons. Miguel Maury Buendia, nunțiu apostolic în România

F – 1410/ RO – 1510 Creștinismul: religie mistică și morală, Prof. Dr. Ingeborg Gabriel (Austria)

F – 1420/ RO – 1520 Rugăciunea ca prim rod al iubirii lui Dumnezeu, I.P.S. Serafim Joantă, mitropolit ortodox român de Germania și Europa centrală și de Nord

Pauză muzicală (un grup de seminariști greco-catolici români)

Sesiunea a doua – Prezentare.  M. Amanda (Saint-Remy)

F – 1440/ RO – 1540 Săptămâna de rugăciune pentru Unitatea creștinilor 2021, în dieceza de Toul-Nancy, Alain Westphal, delegat pentru ecumenism (Nancy)

F – 1450/ RO 1550 Viaţa monahală şi protestantimul, Pastorul Marcel Mbenga, EPUDF (Dijon)

F – 1500/ RO 1600 „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele” (In 15,5), P.S. Élisée Germain, episcop auxiliar al Arhiepiscopiei bisericilor ortodoxe de tradiție rusă din Europa occidentală (Paris)

F – 1510/ RO 1610 Întrebările participanților. Moderatoare: Monica Broșteanu (București)

F – 1520/ RO – 1620 Mesaj, Mons. Roland Minnerath, arhiepiscop de Dijon

Imnul Fraternității Sfântul Ilie (în 7 limbi)

Intervențiile vor fi în limba franceză, traducerea în limba română va fi asigurată pentru cei care o doresc.

Cei care doresc să participe la această videoconferință trebuie să se înscrie, adresându-se, în scris, la schitulstanceni@yahoo.fr. Ei vor primi, apoi, link-ul necesar pentru a se conecta.

 

Alexandru-Marius Crișan