Reformă şi Ortodoxie, Simpozion naţional, 22-23 mai 2017

2492

Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu organizează
în perioada 22-23 mai 2017
simpozionul naţional cu tema

Reformă şi Ortodoxie

Loc de desfăşurare: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Şaguna” din Sibiu (str. Mitropoliei, nr. 20) şi Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu (str. Mitropoliei , nr. 30)

Simpozionul face parte din suita de manifestări dedicate aniversării a 500 de ani de la Reforma lui Martin Luther. Desfăşurarea sa în inima Transilvaniei, la Sibiu, nu este defel întâmplătoare, căci nu există nicio altă regiune în Europa în care Ortodoxia, Protestantismul şi Catolicismul să fie împărţit secole de-a rândul în acelaşi spaţiu politic şi geografic.

Faţă de numeroasele manifestări academice internaţionale dedicate aniversării a jumătate de secol de la afişarea tezelor de la Wittenberg, specificul manifestării noastre constă în sublinierea legăturilor dintre Reformă şi Ortodoxie. Aceste legături sunt foarte vechi: deja Melanchton încerca să ia legătura cu patriarhul ecumenic Ioasaf II (1555-1565); a avut loc un schimb de scrisori între teologii luterani din Tübingen şi patriarhul Ieremia al II-lea (1573-1581); apoi, mai trebuie amintit şi dialogul dintre Biserica anglicană şi patriarhul ecumenic Chiril Lucaris care a fost continuat de patriarhul ecumenic Mitrofan Critopulos. Chiar şi acest aspect exprimă, în opinia noastră, „necesitatea” dialogului dintre Reformă şi Ortodoxie, chiar de la apariţia primeia. Drept urmare, aprofundarea relaţiilor dintre reformaţi şi ortodocşi va face inevitabilă căutarea unor răspunsuri la întrebări actuale ca: Ce pot învăţa cele două tradiţii creştine una de la cealaltă? Considerarea rupturii la nivel ecclesial dintre Apus şi Răsărit ca schismă de către ortodocşi este validă? Dialogurile bilaterale purtate au avut vreun rezultat şi dacă da, în ce măsură şi la ce nivel de receptare? Sunt valide în actualul context alte încercări de „reformă”, mai ales într-o Biserică ca cea Ortodoxă, privită de mulţi ca fiind conservatoare şi „tradiţionalistă”?

Acestea sunt doar câteva întrebări la care sperăm ca lucrările din cadrul simpozionului să răspundă. Menţionăm că studiile rezultate vor fi luate în considerare pentru publicarea în numărul 3/2017 al Review of Ecumenical Studies – Sibiu (publicaţie recunoscută CNCS B şi indexată Ebsco, ERIH Plus sau De Gruyter  Open).

Program

Comitet organizatoric

Comitet ştiinţific