Nou volum dedicat muzicii liturgice în seria „Studia Oecumenica”

2607

Seria „Studia Oecumenica” s-a îmbogățit printr-o nouă apariție editorială dedicată muzicii liturgice. Volumul, rod al colaborării între Centrul de Cercetare Ecumenică (din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu) și Editurile “Ratio et Revelatio” din Oradea și “Presa Universitară Clujeană” din Cluj este continuarea volumului precedent din colecția “Studia Oecumenica” intitulat “Imnografia Liturgică Bizantină. Perspective critice”.

Cei doi editori – Pr. Alexandru Ioniță (cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetare Ecumenică din Sibiu) și Lect. Univ. Teresa Leonhard (Departamentul pentru Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu) – aduc împreună autori de diferite „culori” confesionale și culturale care, la rândul lor „privesc” spre fenomenul muzicii liturgice din perspective foarte diferite. Aceste priviri inter-confesionale și inter-culturale se întâlnesc în acest volum, care datorită abordărilor atât de diferite, nu este nici unul exclusiv de muzicologie dar nici exclusiv de teologie.