Documentele dialogului iudeo-creștin, în atenția cercetătorilor CCES

2142

În luna aprilie a acestui an, o echipă de cercetători a centrului nostru a participat pentru 3 zile la un workshop desfășurat la Schitul Stânceni din județul Mureș. Participanții au discutat pe tema proiectului de cercetare cu tema „Dialogul iudeo-creștin în secolul XX între toleranță și anti-semitism: documente, interpretări și perspective pentru contextul creștin ortodox” finanțat de UEFISCDI; PN-III-P4-ID-PCE-2016-0699 și derulat de Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu începând cu anul 2017.

Biblioteca Schitului Stânceni

Pentru a pune la punct următoarele etape ale proiectului și pentru a analiza stadiul lucrărilor până în momentul de față, echipa inclusă în cercetarea demarată a avut ocazia de a participa la discuții eficiente, favorizate de spațiul inedit de lucru oferit de incinta așezământului monahal, dar și de a consulta colecția impresionantă de volume din biblioteca schitului, înzestrată cu o bibliografie corespunzătoare cercetării în teologie.

În cadrul acestui proiect, avându-l ca director pe Prof. univ. dr. Stefan Tobler, sunt angajați cercetători din cadrul Centrului de Cercetare Ecumenică și nu numai, care încearcă o abordare critică a imnelor liturgice cu conținut anti-iudaic, din perspectiva schimbărilor recente în dialogul iudeo-creștin.

Situația anti-iudaismului religios

Consultând colecția de volume a Bibliotecii Schitului Stânceni
Premisa acestui proiect de cercetare este ideea că antisemistismul s-a dovedit de-a lungul timpului un indicator sensibil al mișcărilor politice care pun în pericol drepturile omului, toleranța și libertatea specifice tradiției vestice. Complexitatea de factori care au întreținut și alimentat tendințele antisemite au fost adesea textele religioase creștine. Dacă în vestul Europei după cel de-al doilea război mondial s-a schimbat profund atitudinea creștină față de iudaism prin declarații oficiale ale Bisericii Catolice sau ale protestantismului, în spațiul creștin-ortodox dominant în răsăritul Europei situația anti-iudaismului religios încă nu s-a discutat. Acuzația de deicid, pretenția că Biserica este „noul” și „adevăratul” Israel precum și alte reproșuri față de „iudei” specifice perioadei patristice și medievale se păstrează și sunt folosite până astăzi în cultul Bisericii Ortodoxe.
Biblioteca Schitului Stânceni

Proiectul va contribui într-o primă etapă la evaluarea și consolidarea receptării documentelor dialogului dintre cele două religii în secolul XX prin traducerea acestor documente în limba română (publicație plănuită în seria Documenta Oecumenica). O atenție specială va fi acordată dialogului iudeo-creștin din perspectivă ortodoxă, care nu este încă disponibil în formă tipărită în totalitate.

A doua etapă a proiectului va evalua dintr-o perspectivă istorico-critică o selecție de imne liturgice cu caracter anti-iudaic. Aceasta va avea loc mai ales în cadrul unei conferințe internaționale cu titlul „Liturghia Bizantină și iudeii (The Byzantine Liturgy and the Jews)”, la care și-au anunțat deja participarea nume marii ale Teologiei, între care se numără: Stefano Parenti, Bernard Outtier, Bronwen Neil, Karl Christian Felmy și alții. O întâlnire cu profesori și cercetători în domeniu a avut loc zilele acestea și la Roma, unde părintele Alexandru Ioniță a participat la discuții pe tema „Jewish Jesus Research and Questions of Christology” în cadrul unui eveniment organizat de Școala de Studii Iudaice din Potsdam și Institul Biblic Pontifical din Roma.

Alături de obștea Schitului Stânceni, dimpreună cu maica stareță Eliane Poirot.

În acest cadru academic au fost invitați noi cercetători la conferința din cadrul proiectului care va avea loc în iulie 2019.

Astfel, proiectul va pune la dispoziția celor interesați o bază solidă pentru cercetarea în domeniu, abordând cu instrumentele cele mai calificate o temă delicată, care stă de multe decenii în calea dezvoltării unui dialog autentic între iudaism și creștinismul de confesiune ortodoxă.

Rezultatele proiectului vor fi disponibile în format tipărit în volumul de documente traduse în limba română și prin volumul în limba engleză cu referatele conferinței internaționale.

Website-ul dedicat dialogului iudeo-creștin în spațiul răsăritean va oferi acces la toate documentele. Astfel se vor pune la dispoziția unui public larg argumente care contracarează instrumentalizarea textelor religioase în favoarea tendințelor anti-semite și se va încuraja toleranța religioasă în societate.