Conferință Andrei Scrima: Introducere în ezoterismul Ortodox

2033

La Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu a avut loc marți, 13 martie, o nouă conferință din seria de evenimente academice denumită după marele teolog român Andrei Scrima. Conferința a fost susținută de diac. Ionuț Băncilă de la Universitatea Erfurt din Germania.

Conferințele de la Sibiu sunt susținute de beneficiari ai burselor „Andrei Scrima” prin care tineri teologi urmează programe de cercetare teologică și ecumenică. Prelegerea susținută de diaconul Ionuț Băncilă a avut tema „Introducere în Ezoterismul Ortodox. Identitatea ortodoxă într-o lume globalizată”. La eveniment au participat teologi și profesori, precum și echipa de cercetători din cadrul Centrului Ecumenic de la Sibiu.

În prelegerea sa, diaconul Ionuț Băncilă a prezentat direcțiile de cercetare științifică a temei ezoterismului în mediul occidental, cu referire la cercetători de renume și lucrările acestora. În a doua parte a prezentării, diaconul Ionuț Băncilă a redat viziunea proprie asupra ezoterismului ortodox și a mișcărilor ezoterice și pseudo-ezoterice din mediul ortodox, informează Mitropolia Ardealului. Termenul generic de Ezoterism Ortodox cuprinde o serie de manifestări religioase contemporane, care au în comun diferite grade de transfer discursiv între o identitate Ortodoxă şi elemente de Esoterism. Exemplele redate de vorbitor au făcut referire mai ales la spaţiul românesc, fiind sistematizate într-o tipologie a Esoterismului Ortodox. S-au discutat elementele de discurs esoteric care pot fi cu mai mare uşurinţă adaptate unei viziuni Ortodoxe asupra lumii, dar şi elemente ortodoxe care predispun structural la interpretări esoterice. Deşi accentul prezentării a fost mai degrabă unul academic, a putut fi evidenţiată şi relevanţa teologică a unui astfel de demers. Discuţia intensă care a urmat prezentării diaconului Ionuț Băncilă e martora interesului pentru această temă şi a importanţei ei nu doar pentru o interogaţie de tip teologic.

„Există elemente de discurs ezoteric care sunt combinate și sunt combinabile în diferite versiuni pe o identitate ortodoxă pentru a răspunde unor probleme capitale presante. Există două tipologii de ezoterism orthodox: de gradul I, în care elemente de discurs sunt altoite pe o identitate ortodoxă, cum e problema teodiceii, a responsabilității divine în problema răului, sau în legătura cu doctrina reîncărnării. (…) În ezoterismul ortodox de gradul II elementele ortodoxe ale discursului și ale practicii sunt adăugate unei concepții despre lume specific ezoterice”, a subliniat diac. Ionuț Băncilă.

Înscrieri pentru bursele „Andrei Scrima”

Tot în această perioadă au loc la Centrul de Cercetare ecumenică Sibiu înscrierile pentru obtinerea unei burse de cercetare „Andrei Scrima”. Până pe 15 martie 2018 doctoranzii și cercetătorii teologi au posibilitatea să se înscrie pentru a primi o bursă pe o perioadă de la o lună până la maxim 10 luni pentru proiecte de cercetare în domeniul ecumenismului, studiilor biblice și religioase, dar și în alte discipline conexe profilului academic al centrului sibian.

„Bursierii care sunt acceptați în acest program trebuie să fie dispuși să vină la Sibiu, nu chiar pe toată perioada bursei, dar în orice caz trebuie să participe la unele activități din cadrul Centrului de Cercetare Ecumenică. Ca obligație pentru bursierii acceptați, în afară de a duce la bun sfârșit proiectul pentru care au fost acceptați, aș numi doar contribuția pe care o pot avea la revista noastră de tip peer-review, Review of the Ecumenical Studies, la care sunt invitați să scrie un articol sau o recenzie. Încurajăm studiile interdisciplinare, cu punct de interes în Teologie, dar nu numai. Ne interesează absolvenți de istorie, filologie, sociologie, care își pot găsi o temă de cercetare relevantă centrului nostru și bibliotecilor puse la dispoziție. Avem un fond de carte prețios și unic în România în cele două biblioteci cu care lucrăm și anume biblioteca Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Evanghelică, cu un fond de carte extraordinară pentru studii biblice și biblioteca Centrului de Cerctare Ecumenică care nu are doar publicații relevante ecumenismului ci și subiectelor mai largi din sfera teologică”, a spus Antoaneta Sabău de la Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu.

Programul de burse poartă numele teologului român Andrei Scrima a cărui deschidere culturală și teologică servește drept criteriu în alegerea potențialilor bursieri.

 

Text și foto credit: Ștefan Mărculeț