Manifestarea inter-religioasă „Nimeni nu se salvează de unul singur – pace și fraternitate”, Roma 20 octombrie 2020

1556

(foto credit: Comunitatea Sant’Egidio)

La Roma s-a desfășurat zilele trecute tradiționala Întâlnire internațională de rugăciune pentru pace organizată de către comunitatea Sant’Egidio, intitulată anul acesta „Nimeni nu se salvează singur – pace și farternitate”. Evenimentul a cuprins un moment de rugăciune și un moment festiv.

 Momentele de rugăciune au fost organizate conform diferitelor tradiții religioase în mai multe locații: creștinii s-au rugat în basilica Aracaeli, evreii în sinagoga din Roma, musulmanii, budiștii și alte religii orientale s-au rugat în locații puse la dispoziție de Muzeele Capitoline. Momentul de rugăciune ecumenic creștin a fost prezidat de către lideri sau reprezentanți ai diferitelor culte creștine din lume, printre care amintim: Papa Francisc, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Episcopul Anglican Gerald James Ian Ernest (reprezentantul Arhiepiscopului de Canterbury pe lângă Sfântul Scaun), Episcopul Evaghelic Heinrich Bedford-Strohm (Președintele Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania), Mitropolitul Ortodox Iosif (din partea Patriarhiei Române) și Episcopul Ortodox Ambrosi (din partea Patriarhiei Moscovei). Meditația din timpul rugăciunii rostită de Episcopul Heinrich Bedford-Strohm a atras atenția asupra unor chestiuni de maximă actualitate cum ar fi confuzia instalată în toată lumea în urma situației sanitare dar și asupra unor puncte aparent mai vechi dar a căror rezolvare încă mai necesită multă atenție cum ar fi chestiunea migranților sau a foametei în lume. Reprezentantul Bisericii Evanghelice din Germania a făcut referire în cuvântul său și la recenta Scrisoare Enciclică a Papei Francisc denumită simbolic Fratelli tutti, semnată zilele trecute chiar în basilica Sf. Francisc din Assisi. Predicii i-a urmat un moment emoționant: o litanie (ectenie în limbaj ortodox) prin care s-au înălțat rugăciuni pentru fiecare loc sau comunitate unde există război, violență, foamete sau persecuție. Lungimea listei impresionează.

A urmat un moment mai laic în Piața Campidoglio la care a luat parte, pe lângă liderii religioși și Președintele Republicii Italiene. Membrii participanți la ceremonie au păstrat un moment de reculegere pentru victimele pandemiei de COVID-19. După mai multe discursuri (disponibile aici), liderii politici și religioși au semnat un Apel la pace după ce au aprins fiecare o lumânare în candelabrul păcii. Un grup de copii a înmânat Apelul reprezentanților religioși, ambasadorilor și autorităților prezenți în Piața Campidoglio. Redăm mai jos traducerea în limba română (făcută de Pr. Mihai Pătraşcu) a Apelului la pace:

Apel de pace

Veniţi la Roma în „spiritul de la Assisi”, uniţi spiritual cu credincioşii din toată lumea şi cu femeile şi bărbaţii de bunăvoinţă, ne-am rugat unii alături de alţii pentru a implora asupra acestui pământ al nostru darul păcii. Am amintit rănile omenirii, avem în inimă rugăciunea tăcută a atâtor suferinzi, prea des fără nume şi fără glas. Pentru aceasta ne angajăm să trăim şi să propunem solemn responsabililor statelor şi cetăţenilor din lume acest Apel de Pace.

În această piaţă Campidoglio, puţin după marele conflict războinic pe care istoria îl aminteşte, naţiunile care s-au luptat au încheiat un pact, întemeiat pe un vis de unitate, care după aceea s-a realizat: Europa unită. Astăzi, în acest timp de dezorientare, loviţi de consecinţele pandemiei de Covid-19, care ameninţă pacea mărind inegalităţile şi fricile, spunem cu putere: nimeni nu se poate salva singur, niciun popor, nimeni!

Războaiele şi pacea, pandemiile şi îngrijirea sănătăţii, foamea şi accesul la hrană, încălzirea globală şi sustenabilitatea dezvoltării, mutările de populaţii, eliminarea riscului nuclear şi reducerea inegalităţilor nu se referă numai la fiecare naţiune. Înţelegem asta mai bine astăzi, într-o lume plină de conexiuni, dar care adesea pierde sentimentul fraternităţii. Suntem surori şi fraţi, toţi! Să-l rugăm pe Cel Preaînalt ca, după acest timp de încercare, să nu mai fie „ceilalţi”, ci un mare „noi” bogat în diversitate. Este timpul de a visa din nou cu îndrăzneală că pacea este posibilă, că pacea este necesară, că o lume fără războaie nu este o utopie. Pentru aceasta vrem să spunem încă o dată: „Să nu mai fie niciodată războiul!”.

Din păcate, războiul a ajuns din nou să pară pentru mulţi o cale posibilă pentru soluţionarea controverselor internaţionale. Nu este aşa. Înainte ca să fie prea târziu, vrem să amintim tuturor că războiul lasă mereu lumea mai rea de cum a găsit-o. Războiul este un eşec al politicii şi al omenirii.

Facem apel la guvernanţi, pentru ca să refuze limbajul dezbinării, sprijinite adesea de sentimente de frică şi de neîncredere, şi să nu se întreprindă căi fără întoarcere. Să privim împreună la victime. Există atâtea, prea multe conflicte încă deschise.

Responsabililor statelor le spunem: să lucrăm împreună la o nouă arhitectură a păcii. Să ne unim forţele pentru viaţă, sănătate, educaţie, pace. A venit momentul de a utiliza resursele folosite pentru a produce arme tot mai distructive, făcătoare de moarte, pentru a alege viaţa, a îngriji omenirea şi casa noastră comună. Să nu pierdem timp! Să începem de la obiective posibile: să ne unim deja astăzi eforturile pentru a stopa răspândirea virusului până când vom avea un vaccin care să fie capabil şi accesibil pentru toţi. Această pandemie ne aminteşte că suntem surori şi fraţi de sânge.

Tuturor credincioşilor, femeilor şi bărbaţilor de bunăvoinţă, le spunem: să devenim cu creativitate artizani ai păcii, să construim prietenie socială, să ne însuşim cultura dialogului. Dialogul leal, perseverent şi curajos este antidotul pentru neîncredere, pentru dezbinări şi pentru violenţă. Dialogul soluţionează în rădăcină motivaţiile războaielor, care distrug proiectul de fraternitate înscris în vocaţia familiei umane.

Nimeni nu se poate simţi chemat în afară. Toţi suntem coresponsabili. Toţi avem nevoie să iertăm şi să fim iertaţi. Nedreptăţile lumii şi ale istoriei se vindecă nu cu ura şi răzbunarea, ci cu dialogul şi iertarea.

Fie ca Dumnezeu să inspire aceste idealuri în noi toţi şi acest drum pe care-l parcurgem împreună, plăsmuind inimile fiecăruia şi făcându-ne mesageri ai păcii.

Roma, Campidoglio, 20 octombrie 2020

Alexandru-Marius Crișan