Lansare de carte și dezbatere: „De la conflict la comuniune”

1741

La Centrul „Sfinții Petru și Andrei” din București a avut loc miercuri, 22 noiembrie 2017, lansarea volumului „De la conflict la comuniune. Comemorarea Reformei împreună în 2017: raportul Comisiei luterano-romano-catolice pentru unitatea Bisericii”, ediție apărută anul acesta și în limba română, prin efortul Insitutului de Cercetare Ecumenică din Sibiu, în colaborare cu Presa Universitară Clujeană și Editura Ratio et Revelatio.

Lansarea cărții a oferit cadrul prielnic unei dezbateri, la care au luat parte : Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă – Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din București, Pr. Dr. Daniel Zikeli – Primpreot şi Vicar episcopal, Parohia Evanghelică C.A. din București, Prof. Dr. Stefan Tobler – Director al Centrului de Cercetare Ecumenică, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu și Drd. Antoaneta Sabău – Centrul de Cercetare Ecumenică, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu.

„Ceea ce ne unește este mai puternic decât ceea ce ne desparte”

Volumul „De la conflict la comuniune. Comemorarea Reformei împreună în 2017”, tradus până în prezent în peste 15 limbi, reprezintă reflecția colectivă asupra Reformei și raportul comun al luteranilor și catolicilor în cei 50 de ani care se împlinesc în 2017, de când cele două biserici au decis să aibă un dialog oficial ecumenic, timp în care comuniunea pe care o împărtășesc a continuat să crească. Acest volum aniversar îi invită pe toți creștinii, indiferent de confesiune să studieze acest raport în mod deschis și critic și să meargă pe drumul către unitatea deplină, vizibilă a Bisericii.

Contextul apariției cărții, a fost explicat în deschiderea dezbaterii, de Prof. Dr. Stefan Tobler – Director al Centrului de Cercetare Ecumenică, Sibiu :

„Sărbătorim anul acesta 500 de ani de la Reforma Protestantă. Roadele și ceea ce ține de semnificațiile acestui an continuă să apară. Au existat niște semne ecumenice foarte puternice, între care se numără vizita Papei Francisc la Lund. În același timp, în 2017 se sărbătoresc 50 de ani de dialog internațional oficial catolic-luteran. Acest dialog a fost unul de înaltă calitate, având rezultate foarte bune. Ei bine, cartea de față reprezintă un rezumat foarte concentrat, dar explicit al acestui dialog de 50 de ani. Cele două biserici au dorit să arate unui public mai larg unde au reușit să ajungă în cei 50 de ani, cu răbdare, recunoaștere reciprocă și cu o cercetare teologică serioasă”.

Consens cu diferențiere

În cadrul dezbaterii prilejuite de lansarea cărții, s-a amintit deseori de expresia „consens cu diferențiere”, la care s-a apelat pentru a ilustra relația ecumenică pe care diferitele confesiuni religioase o pot stabili, pentru a conlucra: „Este un concept foarte practic, în contextul în care ecumenismul pare să devină un termen dintr-o lume care apune, în felul în care se ascut din nou armele în societatea noastră și e destul de dificil să mai căutăm consens și armonie fără să nu ne sară în ochi foarte clar ceea ce ne desparte. Această expresie, „conses cu diferențiere” este unul din cadourile pe care l-am primit traducând această carte. Cred că putem fi împreună atâta timp cât înțelegem că suntem foarte diferiți și cât avem curiozitatea să descoperim ceea ce este altceva, în alte tipuri de creștinătate și în același timp să rămânem în Cristos”, a afirmat traducătoarea volumului, drd. Antoaneta Sabău, de la Centrul de Cercetare Ecumenică, Sibiu.

Pornind de la aceeași formulare a ecumenismului, Pr. Dr. Daniel Zikeli – Primpreot şi Vicar episcopal, Parohia Evanghelică C.A. din București a subliniat faptul că, în ciuda tuturor diferențelor obiective dintre diferitele culte religioase, cartea ne oferă convingerea că se poate ajunge la consens :

„Citind acest volum m-a cuprins euforia văzând că cele două biserici au găsit o formulă de dialog comună, ba, mai mult, au înțeles să-și redefinească și să-și regândească raporturile reciproce. Documentul folosește niște expresii care cuprind esența acestor demersuri. De pildă, un cuvânt important al Papei Ioan al XXIII-lea, care spune, ce ne unește este mai important decât ce ne desparte. Aceasta este o premisă fundamentală a dialogului ecumenic în mileniul al III-lea. Desigur, sunt și rămân diferențe între confesiuni, diferențe care s-au format de-a lungul timpului, diferențe teologice, de mentalitate, culturale, etc. Cu toate acestea, documentul pleacă de la convingerea că în ciuda tuturor acestor diferențe obiective, se poate ajunge la un conses”.

 

În dialogul dintre cele două biserici, Evanghelică și Romano-Catolică, Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă – Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din București a identificat pe baza volumului analizat, elemente comune ale celor două confesiuni, asupra cărora se poate miza în aprofundarea legăturii lor :

„Am fost surprins de pasiunea lui Luther pentru un Dumnezeu milostiv și îndurător. Noi suntem după un an consacrat milostivirii divine și sigur că această lectură m-a determinat să sesizez un punct comun pe care îl avem cu tradiția lutherană și cu forma ei de manifestare a credinței într-un Dumnezeu milostiv. M-am bucurat de asemenea să descopăr dimensiunea Cristocentrică a teologiei lui Luther care e prima interfață a acestui Dumnezeu milostiv față de noi. În Cristos, Dumnezeu își arată fața milostivă, ca jertfă pentru credincioși. Este un element comun asupra căruia putem să medităm și să instistăm. Un alt element important care mi-a făcut plăcere să îl citesc în document a fost cel legat de gestul săvâșit de Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, când în numele său și al tuturor predecesorilor lui a cerut iertare celor cărora Biserica Catolică le-a greșit în istorie. Și acest gest este preluat și în acest document de comunitatea lutherană și se cere iertare și se deplâng acele păcate publice ale lui Luther prin care el i-a jignit pe evrei sau pe țăranii din timpul Războiului Țărănesc sau i-a persecutat și a justificat persecuția din punct de vedere teologic împotriva baptiștilor. Din aceste puncte de vedere, consider că acest document este important pentru apropierea dintre catolici și lutherani”.

5 imperative ecumenice

Publicul care a participat la lansarea cărții „De la conflict la comuniune. Comemorarea Reformei împreună în 2017” a primit un material care conține 5 imperative ecumenice, sau principii de raportare la celelalte confesiuni. Acestea se regăsesc și în volumul proaspăt lansat și, potrivit invitaților, sunt esențiale pentru o relație îmbunătățită între creștinii de diferite confesiuni.

Așa cum se poate înțelege, Volumul „De la conflict la comuniune. Comemorarea Reformei împreună în 2017” reprezintă o formă prin care luteranii și catolicii au decis să sărbătorească împreună martorul comun al Evangheliei lui Iisus Hristos. Dialogul celor două biserici conduce, fără echivoc, pe lângă rezultatele pozitive și la experimentarea suferințelor cauzate de împărțirea Bisericii și la o auto-apreciere critică, nu numai pe parcursul istoriei, ci și prin realitățile zilelor noastre.

„Când vorbim de unitate, vorbim și de reconciliere, de convingerea că este posibil să depășim fragmentarea și că putem și vom învăța unul de celălalt. Credem că este posibil să ne vindecăm amintirile și trebuie să facem acest lucru pentru ca noi să putem servi împreună lumea noastră rănită și fragmentată”, declara în 2016, secretarul general al Federației Mondiale Lutherane, Rev. Dr. Martin Junge.

 

Foto credit: http://www.centrulpetrusiandrei.ro