Centrul de Cercetare Ecumenică și Institutul de Istorie a Religiilor – Academia Română au semnat un acord de parteneriat\Institute for Ecumenical Research, Institute for the History of Religions – Romanian Academy Sign Academic Partnership

2160

(for English version see below)

Pe 20 februarie, 2020, Centrul de Cercetare Ecumenică și Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română, au semnat un acord de parteneriat, cu ocazia vizitei Directorului Institutului, dr. Bogdan Tătaru-Cazaban. Parteneriatul oficializează angajamentul ambelor instituții de a colabora în realizarea de publicații, conferințe, programe academice și cercetare. După semnaraea parteneriatului, dr. Bogdan Tătaru-Cazaban a susținut o conferință la Casa Teutsch cu titlu: „<Jurnalul> unui observator ortodox la Conciliul Vatican II: André Scrima despre unitatea Bisericii”, în care a prezentat reflecțiile teologului român din timpul Conciliului Vatican II cu privire la unitatea Bisericii.

Centrul de Cercetare Ecumenică mulțumește dlui Tătaru Cazaban pentru eforturile sale remarcabile de a concretiza acest parteneriat între instituțiile noastre, cât și pentru o conferință cu adevărat memorabilă!

Institute for Ecumenical Research, Institute for the History of Religions (Romanian Academy) Sign Academic Partnership  

On February 20th, 2020, the Institute for Ecumenical Research and the Institute for the History of Religions, Romanian Academy, signed an agreement for academic partnership on the occasion of the visit of the Director of the institute, Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban. The partnership states that both institution will collaborate with regards to publications, conferences, academic programs and research. Following the signing of the partnership, Dr. Bogdan Tătaru Cazaban presented a public lecture at Teutsch Haus entitled „Recollections of an Orthodox Observer at Vatican II: Andrei Scrima on the Unity of the Church” in which he spoke on the reflections of the 20th century Romanian theologian and senior archimandrite of the Romanian Orthodox Church Andrei Scrima during the Second Vatican Council, offering insights into the thoughts on Christian unity by one of the most compelling religious figures of the era.

The Institute of the Institute for Ecumenical Research thanks Dr. Bogdan Tătaru Cazaban for his outstanding efforts to realise this partnership between our respective institutions, his well-received lecture on Andrei Scrima, and looks forward to all future cooperation.