Bursele André Scrima 2018

Bursieri 2018

Ionuț Biliuță

Ex Occidente Lux: Orthodox Students in German Protestant Departments of Theology (Late 19th century-1945)

Ionuț Crișan

Spiritualitatea sacrificială în opera pr. Dumitru Stăniloae și a lui Jürgen Moltmann. O receptare critică pentru o teologie ecumenică

Marian Pătru

Utopie sau mit teologico-politic? Religie, politica si interconfesionalitate in opera lui Vladimir Soloviov

Cătălin Popa

Ștefan Heilig un profan in Jerusalems des 7. Jahrhuderts. Sophronius Wahrnehmungen  über eine Stadt in Veränderung

Cătălin Vatamanu 

Rezeption des ersten Gebotes des Dekalogs in jüdischer und christlicher Tradition als Modell zur Förderung der Einheit der Christen in der heutigen Welt