Forumul Ecumenic al Femeilor din România

Scopul Forumului OEFCFE este de a oferi femeilor creştine din Europa posibilitatea să caute împreună o identitate creştină comună, să aprofundeze înţelegerea reciprocă, să se angajeze pentru unitatea în diversitate a Bisericii şi a lumii, să lucreze pentru reconcilierea dintre Răsărit şi Apus, să promoveze iniţiative pentru dreptate, pace şi conservarea creaţiei.

Formele de lucru ale OEFCFE pe plan naţional şi internaţional sunt conferinţe, seminarii, ateliere şi proiecte, derulate pe trei domenii prioritare:

  • Teologie şi spiritualitate
  • Pace şi dreptate
  • Ecologie şi bioetică

La bază lucrează grupe de prietene pe teme de interes local, adesea în bună colaborare cu alte grupe.
La nivel naţional prezidiul coordonează temele şi proiectele din plan european cu cele de interes naţional.

Contact:

Preşedintă:
Noémi Soós
547012 Sejeriş
Nr. 58, Jud. Mureş
Tel. şi fax: 0265 – 33 33 00
email: csoos@lorinfo.ro

Vicepreşedintă (şi co-preşedintă a Forumului european):
Elena Timofticiuc