Concurs post traducator

517

Centrul de cercetare ecumenică din cadrul Universității Lucian Blaga anunță scoaterea la concurs a două posturi de traducători, cu normă parțială (20 ore/ săptămână), pe o perioadă determinată de 12 luni, începând cu septembrie 2017, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0699: Dialogul iudeo-creştin în secolul XX între toleranţă religioasă şi antisemitism: documente, interpretări şi perspective în spaţiul creştin ortodox, director de proiect Prof. Stefan Tobler.

Descrierea postului:

  • traducător din limba germană, engleză, franceză, de preferință cu pregătire academică relevantă temei proiectului de cercetare.

Condițiile necesare pentru ocuparea postului:

  • Cunoștințe avansate de limba germană, engleză și/ sau franceză
  • Cunoștințe și interes pentru dialogul iudeo-creștin
  • Interes și disponibilitate de a lucra pe problematica proiectului
  • Flexibilitate și capacitatea de a lucra în echipă

Acte necesare dosarului de concurs:

  • CV-ul candidatului datat și semnat;
  • copie a actului de identitate;
  • copie a diplomei ultimei școli absolvite;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Dosarele de candidatură vor fi trimise, în format electronic, până la data de 7 septembrie 2017, ora 18.00, la adresa cces@ecum.ro.

Concursul se va desfășura sub forma unui interviu pe data de 11 septembrie, 2017, de la ora 9, la Centrul de cercetare ecumenică. str. Mitropoliei nr. 30, Sibiu. Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul www.ecum.ro pe data de 12 septembrie 2017.

Contestațiile vor putea fi trimise la aceeași adresă (cces@ecum.ro.) până la data de 14 septembrie 2017.

Rezultate finale vor fi anunțate pe data de 15 septembrie 2017 pe www.ecum.ro.

 

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentConcurs post doctorand
Articolul următorConcurs post cercetator