Concurs post doctorand

660

Centrul de cercetare ecumenică din cadrul Universității Lucian Blaga anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de student-doctorand, cu normă întreagă (40 ore/ săptămână), pe o perioadă determinată de 28 luni, până la data de 31.12.2019, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0699: Dialogul iudeo-creştin în secolul XX între toleranţă religioasă şi antisemitism: documente, interpretări şi perspective în spaţiul creştin ortodox, director de proiect Prof. Stefan Tobler.

Descrierea postului:

 • Doctorand, cu o temă a lucrării de doctorat care să fie relevantă temei proiectului. Preferință va fi acordată candidaților care pot începe doctoratul în toamna anului 2017 cu o temă de doctorat relevantă proiectului științific, aleasă din temele propuse de directorul de proiect.

Condițiile necesare pentru ocuparea postului:

 • Doctorand aflat în primul sau al doilea an de studii doctorale.
 • Cunoștințe de limba greacă veche
 • Interes și disponibilitate de a lucra pe problematica proiectului
 • Cunoștințe și interes pentru istoria liturghiei bizantine
 • Flexibilitate și capacitatea de a lucra în echipă
 • Buna cunoaștere a unei limbi de circulație internațională (engleză, germană sau/și franceză)

Acte necesare dosarului de concurs:

 • CV-ul candidatului datat și semnat;
 • acordul scris al conducătorului de doctorat de a participa la proiect;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a diplomei de master (sau, în cazul în care diploma nu este încă eliberată,un act care să dovedească că lucrarea a fost susținută);
 • scrisoare de recomandare;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Dosarele de candidatură vor fi trimise, în format electronic, până la data de 7 septembrie 2017, ora 18.00, la adresa cces@ecum.ro.

Concursul se va desfășura sub forma unui interviu pe data de 11 septembrie, 2017, de la ora 9, la Centrul de cercetare ecumenică. str. Mitropoliei nr. 30, Sibiu. Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul www.ecum.ro pe data de 12 septembrie 2017.

Contestațiile vor putea fi trimise la aceeași adresă (cces@ecum.ro.) până la data de 14 septembrie 2017.

Rezultate finale vor fi anunțate pe data de 15 septembrie 2017 pe www.ecum.ro.