Simpozion Ecumenic Internațional la Cluj-Napoca

1906

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Institutul Universitar „Sophia” din Loppiano- Italia organizează în perioada 11-13 februarie 2019 Simpozionul Internațional „Treime-Biserică-Societate: Implicațiile dogmei trinitare în structura și dinamica societății contemporane”.  

Evenimentul care face parte din programul Catedrei de Teologie Ecumenică Patriarhul Athenagoras – Chiara Lubich se va desfășura la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și va fi moderat de Pr. Prof. univ. Vasile Stanciu- decanul FTO Cluj și de Prof. univ. Ștefan Tobler- director al Centrului de Cercetare Ecumenică din Sibiu și profesor universitar al Departamentului de Teologie Evanghelică a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Între temele care urmează să fie prezentate se numără: Treime și antropologie – perspectiva teologiei occidentale (Pr. Prof. Univ. Dr. Piero Coda), Fundamentele biblice ale învățăturii trinitare. Expresii prefigurative vechitestamentare și ioaneice (Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă), Viața socială a poporului Israel în lumina primului Legământ (Prof. Univ. Dr. Giovana Porrino), Patriarhul Atenagoras și Chiara Lubich, o întâlnire profetică (Drd. Sandra Ferreira) sau Treime și eclesiologie: Teologia Catolică Contemporană (Prof. Univ. Dr. Alessandro Clemenzia).

Patriarhul Ecumenic Athenagoras I (1886-1972)- a fost un ierarh luminat al Bisericii, care a ştiut cât de mult contează ca toţi oamenii să se poată împărtăşi din izvorul nesecat al Ortodoxiei. Păstrând poruncile evanghelice şi sfaturile Sfinţilor Părinţi, a fost unul dintre primii iniţiatori ai unui dialog ecumenic corect. „Nu neg existenţa diferenţelor dintre Biserici, dar spun că trebuie să schimbăm modul nostru de a ne apropia de ceilalţi. Şi întrebarea referitoare la metodă este, în primul rând, psihologică, mai mult decât o problemă spirituală. Timp de secole au existat conversaţii între teologi, dar ei nu au făcut nimic în afară de a-şi întări poziţiile”, spunea el.

Chiara Lubich (1920-2008) – s-a remarcat printr-o contribuție de excepție adusă pe plan social și bisericesc, între care se remarcă înființarea Mișcării Focolarelor, organizație internatională fondată de Chiara Lubich în 1943.  Inițial de sorginte romano-catolică, organizația leagă acum și include majoritatea religiilor creștine și non-creștine, uneori chiar și a celor non-religioase și promovează idealurile de unitate și de frățietate universală, în deplin acord cu reflecția Mântuitorului asupra unității creștine relatată în Evanghelia după Ioan, Cap. 17.