70 de ani de Consiliu Mondial al Bisericilor

2019

Împreună pe același drum, în slujba justiției și a păcii

Anul 2018 marchează aniversarea a 70 de ani de Consiliu Mondial al Bisericilor (CMB) și totodată părtășia care îi este caracteristică de când a fost înființat. Aceasta este o oportunitate de a marca realizările din cele 7 decenii, privind lucrarea pentru unitatea creștină și de a privi provocările care urmează împreună, ca o frăție a bisericilor, gata să răspundă chemării lui Dumnezeu la unitate, misiune, dreptate și pace.

Evenimente speciale tot anul!

Consiliul Mondial al Bisericilor, bisericile membre și partenerii săi planifică o varietate de evenimente, menite să determine continuarea acestui pelerinaj comun în scopul justiției și păcii, dar în același timp să ofere o concluzie la finalul acestor ani de efort ecumenic.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină, reuniunea Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva din iunie, o consultare comună privind dezvoltarea durabilă cu Alianța ACT din Uppsala, exact la 50 de ani de la Adunarea CMB: aniversarea anului 2018 ne va oferi numeroase oportunități să ne concentrăm ferm asupra felului în care va arăta viitorul nostru comun: uniți în credință, dornici de mărturisire și fără teamă în căutarea dreptății și a păcii.

Iată câteva modalități prin care Consiliul Mondial al Bisericilor le propune tuturor doritorilor să se implice în acest an aniversar:

  • prin împărtășirea poveștilor și a rugăciunilor sau cântecelor legate de pelerinajul comun al celor șapte decenii;
  • prin organizarea sau găzduirea de evenimente în propriul context;
  • prin aducerea expoziției aniversare a CMB la locul sau evenimentul dvs;
  • prin alegerea unei zile de sărbătorire a aniversării, de preferință pe 23 august, care a marcat deschiderea primei Adunări la Amsterdam și constituirea formală a Consiliului Mondial al Bisericilor.