Seară de rugăciune pentru stabilitate politică și în vederea alegerilor prezidențiale

2718

 

În biserica evaghelică Sf. Ioan din Sibiu a avut loc în data de 5 noiembrie 2019 o seară de rugăciune cu participarea mai multor confesiuni, dedicată contextului politic actual prilejuit de schimbarea Guvernului și de alegerile prezidențiale deja în curs. Au participat în jur de 60 de persoane, credincioșii provenind din partea mai multor confesiuni: ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, evanghelici, reformați, baptiști și penticostali. În timpul serii de rugăciune unele confesiuni au fost reprezentate și la nivel oficial printr-o delegație; fiecare delegație a avut la dispoziție 15 minute pentru a înălța rugăciuni în stilul specific propriului cult mai ales pentru stabilitate politică. Seara de rugăciune a avut în atenție pasajul biblic din I Timotei 2, 1-16.

Biserica evanghelică Sf. Ioan de pe strada Mitropoliei nr. 32, este cunoscută încă din anii 1960 ca un centru de întâlnire între creștinii de diferite confesiuni din Sibiu.

 

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită!

(I Timotei 2, 1-16)