Conferință științifică internațională – 500 de ani de la Reformă și 70 de ani de la înființarea Institutului Teologic

1286

 

Programul de studii Teologie Protestantă din cadrul Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu împreună cu Universitatea Koblenz-Landau, Societatea de Studii Transilvane, Biserica Evanghelică C.A. din România și Academia Evanghelică Transilvania organizează conferința științifică internațională cu titlul „Punți de legătură peste granițe. 500 de ani de la Reforma Bisericească din Transilvania – 70 de ani de la înființarea Institutului Teologic Protestant“.

Manifestarea se va desfășura în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2019 în sălile Academiei Evanghelice Transilvania din Turnișor, str. Livezii nr. 55.

Organizatorii anunță că ziua de 31.10. va fi dedicată istoriei Institutului Teologic Protestant, care a fost înființat în 1949 la Cluj-Napoca și a cărui ramură cu predare în limba germană s-a mutat în 1955 la Sibiu și a trecut în 2006 la ULBS. Zilele de 1.-3.11. vor fi dedicate aniversării a 500 de ani de la apariția rimelor scrieri reformatoare în Transilvania. Cercetători științifici de renume internațional vor susține referate, care vor viza nu numai importanța teologică a Reformei, ci și impactul ei asupra economiei, societății și culturii din sec. al 16-lea precum și relevanța ei actuală

Lucrările conferinței se vor desfășura în limba germană și vor fi traduse simultan în limba română.
Detalii despre conferință puteți afla de pe site-ul www.eas.neppendorf.de.
Flyer Refo Tagung (RO Final)