Conferință Internațională la Sibiu: Liturghia Bizantină și Evreii

2185

Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu, organizează în perioada 9-11 iulie 2019, Conferința Internațională „Liturghia Bizantină și Evreii”, la care vor participa zeci de profesori și teologi din țară și din străinătate.

Conferința este organizată în cadrul proiectului de cercetare cu tema „Dialogul iudeo-creștin în secolul XX între toleranță și anti-semitism: documente, interpretări și perspective pentru contextul creștin ortodox” finanțat de UEFISCDI; PN-III-P4-ID-PCE-2016-0699 și derulat de Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu începând cu anul 2017.  În cadrul acestui proiect, avându-l ca director pe Prof. univ. dr. Stefan Tobler, sunt angajați cercetători din cadrul Centrului de Cercetare Ecumenică și nu numai, care încearcă o abordare critică a imnelor liturgice cu conținut anti-iudaic, din perspectiva schimbărilor recente în dialogul iudeo-creștin.

Premisa acestui proiect de cercetare este ideea că antisemistismul s-a dovedit de-a lungul timpului un indicator sensibil al mișcărilor politice care pun în pericol drepturile omului, toleranța și libertatea specifice tradiției vestice. Complexitatea de factori care au întreținut și alimentat tendințele antisemite au fost adesea textele religioase creștine. Dacă în vestul Europei după cel de-al doilea război mondial s-a schimbat profund atitudinea creștină față de iudaism prin declarații oficiale ale Bisericii Catolice sau ale protestantismului, în spațiul creștin-ortodox dominant în răsăritul Europei situația anti-iudaismului religios încă nu s-a discutat. Acuzația de deicid, pretenția că Biserica este „noul” și „adevăratul” Israel precum și alte reproșuri față de „iudei” specifice perioadei patristice și medievale se păstrează și sunt folosite până astăzi în cultul Bisericii Ortodoxe.

Proiectul a avut scopul imediat de a contribui la evaluarea și consolidarea receptării documentelor dialogului dintre cele două religii în secolul XX prin traducerea acestor documente în limba română (publicație plănuită în seria Documenta Oecumenica), o atenție fiind acordată dialogului iudeo-creștin din perspectivă ortodoxă, care nu este încă disponibil în formă tipărită în totalitate.

A doua etapă a proiectului a presupus evaluarea dintr-o perspectivă istorico-critică a unei selecții de imne liturgice cu caracter anti-iudaic, care va fi prezentată în cadrul Conferinței Internaționale de săptămâna viitoare.

În urma acestui demers, proiectul va pune la dispoziția celor interesați o bază solidă pentru cercetarea în domeniu, abordând cu instrumentele cele mai calificate o temă delicată, care stă de multe decenii în calea dezvoltării unui dialog autentic între iudaism și creștinismul de confesiune ortodoxă.

Rezultatele proiectului vor fi disponibile în format tipărit în volumul de documente traduse în limba română și prin volumul în limba engleză cu referatele conferinței internaționale.

Website-ul dedicat dialogului iudeo-creștin în spațiul răsăritean va oferi acces la toate documentele. Astfel se vor pune la dispoziția unui public larg argumente care contracarează instrumentalizarea textelor religioase în favoarea tendințelor anti-semite și se va încuraja toleranța religioasă în societate.

Întreg programul Conferinței Internaționale „Liturghia Bizantină și Evreii” din perioada 9-11 iulie, poate fi consultat aici :

Conference Program Inv_The Byzantine Liturgy and the Jews (1)