Scurt portret

Centrul de Cercetare Ecumenică (CCES) este un institut de cercetare al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu înființat în anul 2005 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” și Departamentul de Teologie Protestantă.

Scopul CCES este de a promova în România o teologie deschisă pentru ecumenism. Acest lucru se dorește a fi realizat prin:

  • sprijinirea inițiativelor ecumenice ale Bisericilor
  • derularea de proiecte de cercetare
  • formarea unei infrastructuri în cercetarea ecumenică
  • promovarea receptării în România a dialogurilor ecumenice internaționale
  • publicații

CCES este condus de câte un reprezentant al celor două facultăți. Secretariatul științific este format din angajații, doctoranzii și voluntarii CCES.

Teologii evanghelici și otodocși colaborează în cadrul a patru domenii de cercetare: dialogul ecumenic, istoria Bisericii, religie și societate, dialog interreligios.

CCES colaborează cu diverși parteneri externi. Un contract mai amplu de colaborare este contractul cu Facultatea de Teologie Evanghelică din Tübingen.

Finanțarea CCES are loc prin mijloace de la colaboratori din România și străinătate.