Bursele Andrei Scrima 2018

Bursieri 2018

Ionuț Biliuță
Titlu proiect: Ex Occidente Lux: Orthodox Students in German Protestant Departments of theology (late 19th century-1945)

Marian Pătru
Titlu proiect: Utopie sau mit teologico-politic? Religie, politica si interconfesionalitate in opera lui Vladimir Soloviov

Ionuț Crișan
Titlu proiect: Spiritualitatea sacrificială în opera pr. Dumitru Stăniloae și a lui Jürgen Moltmann. O receptare critică pentru o teologie ecumenică

Cătălin Popa
Titlu prelegere: Ștefan Heilig un profan in Jerusalems des 7. Jahrhuderts. Sophronius Wahrnehmungen  über eine Stadt in Veränderung

Cătălin Vatamanu 
Titlu prelegere: Rezeption des ersten Gebotes des Dekalogs in jüdischer und christlicher Tradition als Modell zur Förderung der Einheit der Christen in der heutigen Welt