Biblioteca Ecumenică

Centrul de Cercetare Ecumenică dispune de o bibliotecă ecumenică valoroasă. Aceasta este parte a Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Biblioteca Ecumenică conţine cărţile şi reviste din domeniul teologiei ecumenice, dar şi din toate domeniile teologice importante, în principal în limbile germană, engleză, română sau franceză.

Peste 2500 de cărţi din colecţia noastră provin din donaţii. Demnă de menţionat aici este donaţia Asociaţiei Cross of Nails: 1200 de volume în limba engleză, din toate domeniile teologiei.

Catalogul bibliotecii ecumenice poate fi accesat online. Cărţile pot fi consultate sau împrumutate în timpul programului bibliotecii.

Catalogul electronic poate fi accesat aici.

Biblioteca Ecumenică

Str. Mitropoliei, Nr. 30
550179 Sibiu
Telefon: (+40) 0269-22 35 22
Mail: biblioteca@ecum.ro

Biblioteca Departamentului de Istorie, Teologie și Patrimoniu

Blv. Victoriei, nr. 40, 550024 Sibiu
Mail: bibl@ev-theol.ro

Program:

Luni – Joi: 12.00 – 15.00