Pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj a susținut o prelegere în cadrul programului Semestrul Ecumenic cu titlul „Preoția conform dreptului canonic bizantin”. Părintele profesor a oferit apoi bibliotecii noastre ultimele sale cărți publicate.